Kronika Warszawy
Tom 20 ( 1989), Nr 4 (80)

Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
ISSN 0137-3099

do góry