Ochrona Zabytków
Tom 32 ( 1979), Nr 3 (126)

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247

do góry