Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Tom 9 ( 2008), Nr 2

Społeczna Akademia Nauk
ISSN 1733-2486

do góry