Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Tom 11 ( 2010), Nr 5

Społeczna Akademia Nauk
ISSN 1733-2486

do góry