Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 6 ( 1954), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry