Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 16 ( 1964), Nr 2

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry