Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 34 ( 1982), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry