Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 50 ( 1998), Nr 2

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry