Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 62 ( 2010), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry