Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 39 ( 1987), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry