Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 30 ( 1978), Nr 2

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry