Archeologia Polski
Tom 26 ( 1981), Nr 2

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ISSN 0003-8180

do góry