Art & Business : gazeta aukcyjna
Tom 7 ( 1995), Nr 3-4 (60-61)

Instytut Promocji Kultury
ISSN 0867-3160

do góry