Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 60 ( 2008), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry