Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 18 ( 1966), Nr 2

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry