Ochrona Zabytków
Tom 18 ( 1965), Nr 3 (70)

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247

do góry