Art & Business : gazeta aukcyjna
Tom 19 ( 2007), Nr 7-8 (201-202)

Instytut Promocji Kultury
ISSN 0867-3160

do góry