Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 17 ( 1965), Nr 2

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry