Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 22 ( 1970), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry