Kronika Warszawy
Tom 20 ( 1989), Nr 2 (78)

Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
ISSN 0137-3099

do góry