Kronika Warszawy
Tom 26 ( 1996), Nr 1/2 (101-102)

Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
ISSN 0137-3099

do góry