Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 58 ( 2006), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry