Kronika Warszawy
Tom 2 ( 1971), Nr 1 (5)

Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
ISSN 0137-3099

do góry