Ochrona Zabytków
Tom 7 ( 1954), Nr 2 (25)

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247

do góry