Kronika Warszawy
Tom 10 ( 1979), Nr 4 (40)

Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
ISSN 0137-3099

do góry