Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 42 ( 1990), Nr 1-2

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry