Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 61 ( 2009), Nr 2

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry