Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 27 ( 1975), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry