Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 53 ( 2001), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry