Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wydział Humanistyczny. Instytut Filozofii i Socjologii