Biuletyn Historii Sztuki
Tom 26 (1964)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry