"Martianus Capella und die mittelalterliche Schulbildung", James A. Willis, "Das Altertum" Berlin" 19 (1973), z. 3 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 206
Jerzy Strzelczyk , James Willis (aut. dzieła rec.)

 

do góry