"The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology", Ernst Kantorowicz, Princeton N. J. 1957 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 8 (1963) s. 237
Stefan Krzysztof Kuczyński , Ernst Kantorowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry