Wnioski uchwalone przez uczestników IV Konferencji nauk pomocniczych historii, obradującej w dniach 20-22 V 1975 r. w Wiśle i w Katowicach.

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 229-230

 

do góry