Spis ludności Diecezji Krakowskiej prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1787 roku = Regestra demographica Dioecesis Cracoviensis de anno 1787 sub M.G. Poniatowski primate

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 37 (1978) s. 361-400
Bolesław Kumor

 

do góry