Wykaz kościołów diecezji wrocławskiej z 1667 roku = Elenchus ecclesiarum Dioecesis Wratislaviensis de anno 1667

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 55 (1987) s. 155-201

 

do góry