Pozłotnictwo obiektów sakralnych w praktyce pracowni konserwacji dzieł sztuki Muzeum Diecezjalnego w Lublinie = Deauratio obiectorum sacrorum in praxi laboratorii conservationis operum artis Musei Dioecesani Lublinensis

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 57 (1988) s. 124-128
Jerzy Mleczek

 

do góry