Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego we Włocławku : część 1 : rubrycele i schematyzmy diecezjalne : zeszyt 3 : diecezja podlaska - diecezja warmińska = Catalogus rubricellarum et schematismorum dioecesium ac ordinum Poloniae historicae, qui in bibliotheca prompta Archivi Dioecesani Wladislaviae asservantur : Pars 1 : Rubricellae et schematismi dioecesani : Fasciculus 3 : Dioecesis Podlachiensis – dioecesis Warmiensis

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 25 (1972) s. 39-113
Stanisław Librowski

 

do góry