Pater familias

Człowiek w Kulturze, Tom 22 (2011/2012) s. 207-227
Andrzej P. Stefańczyk

 

do góry