Materiały do dziejów manufaktur w Korcu i Horodnicy na początku XIX wieku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 2 (1966) s. 202-215
Zofia Kossakowska-Szanajca

 

do góry