Referaty wygłoszone na zebraniach naukowych w I półroczu 1966 roku.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 2 (1967) s. 227-228

 

do góry