"Archiepiscopus Polonie - Archiepiscopus Gneznesis. O adresacie bull Paschalisa II", Jadwiga Karwasińska, "Studia Źródłoznawcze. Commentationes", vol. XXVIII, 1983 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 53 (1986) s. 281
, Jadwiga Karwasińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry