W dziewięćsetlecie śmierci Bolesława Szczodrego. Zapiski z nekrologu i grób królewski

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 183-185
Zofia Kozłowska-Budkowa

 

do góry