Architektura ratusza staromiejskiego w Toruniu około r. 1400

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 584-585
Eugeniusz Gąsiorowski

 

do góry