Staropaleolityczne narzędzie krzemienne znalezione na Grzegórzkach w Krakowie w 1957 r.

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 7 (1959) s. 73-76
Stanisław Kowalski

 

do góry