Studium rysunkowe Józefa Mehoffera do witraża frybuskiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 2 (1967) s. 197-206
Stanisława Sawicka

 

do góry