"Liber mortuorum" dominikanów lwowskich : analiza kodykologiczna

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 44 (2006) s. 99-108
Jerzy Kaliszuk

 

do góry