Szkoły rzemieślniczo-niedzielne w Łodzi (1838-1914)

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 5 (1962) s. 75-110
Eugenia Podgórska

 

do góry