Włodzimierz Staniewski: Gardzienice i aktor naturalizowany

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 48, Numer 5 (2003) s. 108-125
Alison Hodge , Anna Wyka (tł.)

 

do góry