Rezydencja Jana III w Wilanowie w świetle materiałów z czasów saskich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 3 (1967) s. 359-387
Wojciech Fijałkowski

 

do góry